Inhoud


Terugkeer naar het werk

De groepscursus 'Terugkeer naar het werk' is er voor werknemers of anderen, die vanwege psychische klachten hun werk voor langere tijd niet hebben kunnen verrichten en nu opzien tegen werkhervatting. Werknemers die vanwege psychische klachten langere tijd zijn uitgeschakeld zien er vaak tegenop om weer aan de slag te gaan.

De training “Terugkeer naar het werk” is speciaal ontwikkeld om de drempel te verlagen. Daarnaast helpt de training om het risico van terugval, tijdens het reïntegratieproces en daarna te verkleinen.

De deelnemers leren specifieke vaardigheden om beter om te gaan met belastende situaties op het werk en leren (oude) valkuilen te vermijden.                                                                                          

Doel

Het doel van de training Terugkeer naar het werk is het verbeteren van het psychosociale functioneren van de re-integrerende werknemer, zodat (terugval in) verzuim en arbeidsongeschiktheid worden voorkomen. Dit impliceert dat op korte termijn vaardigheden in het omgaan met problemen en moeilijke situaties verbeteren, het welbevinden op het werk toeneemt en psychische klachten afnemen. Op de langere termijn dient het percentage ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid te dalen.                    

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur en een extra terugkombijeenkomst.

Onderwerpen o.a.:

  • Herstel en werkhervatting
  • Gezond evenwicht
  • Plan van aanpak
  • Realistische gedachten I + II
  • Relatie individuen en werk
  • Assertiviteit
  • Sociale steun

Duur

11 bijeenkomsten 

free joomla templatesjoomla templates
2020  Dream-Catchers | Coaching - Training - Advies