Inhoud


Leven met een chronische ziekte

Verbetering van de kwaliteit van leven door het leren omgaan met de gevolgen van ziekte in een andere samenleving. Een chronische ziekte heeft een grote invloed op je bestaan, voortdurend wordt je leven erdoor bepaald.
Behalve dat je getroffen wordt door de directe gevolgen van de ziekte raakt het ook je levensomstandigheden, je leefomgeving en je levensgeluk. Tot de mensen om je heen dringt het vaak niet door wat het betekent dat je altijd leeft met je ziekte. De ander voelt of ziet het immers niet. Geregeld zie je dat mensen met een chronische ziekte zich dan terugtrekken, ze worden eenzaam, voelen zich onbegrepen en krijgen depressieve gevoelens.

Onze cursus is ontwikkeld voor mensen die zich hierin herkennen.

U traint vaardigheden om met uw ziekte om te gaan. U leert zich (weer) te bewegen tussen andere mensen en onbegrip te accepteren of erover te praten. U gaat weer meedoen en doorbreekt uw denkpatronen om uw winst te behouden.

Inhoud
  • Leven met een chronische ziekte
  • Denkpatronen doorbreken
  • Omgaan met onbegrip
  • Hulp vragen, hulp krijgen
  • Etc.
Duur
Aantal bijeenkomsten 10 en een terugkombijeenkomst
free joomla templatesjoomla templates
2020  Dream-Catchers | Coaching - Training - Advies