Inhoud


De sociale beroepsopleidingen leiden studenten op tot professionals die met de hun verworven competenties aan de slag kunnen in diverse functies, zoals hulpverlener, verpleegkundige, pedagoog of psycholoog. Aangezien onze huidige maatschappij gekleurd is en tot een smeltkroes van culturen is gevormd, zijn interculturele competenties en vaardigheden bij deze studenten onontbeerlijk. Een opleiding die geen interculturele vakken aanbiedt, is niet compleet. Deze vakken lichten studenten namelijk voor over de culturele diversiteit waar ze later ongetwijfeld mee te maken krijgen, en geven bovendien aan welke competenties ze moeten verwerven om hun werk goed te kunnen doen.
 
De gastdocent geeft binnen de opleiding les in interculturele aspecten en gaat in op vragen als:  

Natuurlijk zijn er nog meer vragen waarmee veel studenten en zelfs professionals worstelen. De gastdocent zal zijn of haar interculturele expertise aanwenden om antwoorden aan te reiken waarmee de studenten praktisch uit de voeten kunnen. Hiernaast zal tijdens de gastcolleges meer algemene interculturele kennis worden aangeboden. De gastdocent zal recente praktijkzaken bespreken en met de studenten interculturele communicatie oefenen, bijvoorbeeld het arts-patiënt gesprek. 

Naast dit aanbod bestaat er natuurlijk ook de mogelijkheid om de gastcolleges volledig aan te passen aan de inhoud van uw specifieke opleiding. 

Competentie
De studenten:
Voor wie
Voor HBO- en MBO-opleidingen in de onderwijskundige en/of dienstverlenende sfeer.
 
Duur
De duur kan variëren van één gastcollege tot een complete lessenserie.

 

free joomla templatesjoomla templates
2020  Dream-Catchers | Coaching - Training - Advies