Inhoud


Individuele interculturele coaching en begeleiding

De individuele coaching kan gezien worden als een op zichzelf staande vaardigheidsontwikkeling in het leven en werken binnen een multiculturele omgeving. Maar daarnaast is het als zodanig ook uitermate doelmatig als een vervolg op de Interculturele Effectiviteits Training (IET). Aan de hand van de eveneens in die training ontwikkelde competenties "openmindednes,  culturele empathie en sociaal initiatief" wordt u of uw medewerker gecoacht en begeleid in de toepassing van deze vaardigheden in de praktijk. Het oefenen met behulp van rollenspelen is hierbij een levendig en effectief hulpmiddel.

Advisering
Na analysering van de situatie geven wij advies bij het zich voegen van uw organisatie naar de gevolgen van de indiensttreding van Nederlanders van buitenlandse herkomst (interculturalisatieproces).                                                                                                                    
Daarnaast geven wij ook advies bij specifieke vraagstukken rondom interculturele communicatie in uw organisatie of binnen de persoonlijke sfeer.
 
Voor wie
Voor iedereen die graag op het interculturele vlak geadviseerd, persoonlijk gecoacht en begeleid wil worden.
 
Duur
De ervaring wijst uit dat bij coaching toch vaak rekeningen moet worden gehouden met een tijdsbeslag van vijf sessies van 1,5 uur, maar voor deze activiteit evenals voor alle overige werkzaamheden maken wij een offerte op basis van de uitgangspositie en de gewenste situatie.
 

free joomla templatesjoomla templates
2020  Dream-Catchers | Coaching - Training - Advies