Inhoud


Interculturalisatiebeleid in de praktijk

In organisaties en instellingen doen steeds meer mensen van buitenlandse herkomst hun intrede. Dit proces zal niet altijd vanzelfsprekend en zonder wrijvingen of zelfs conflicten verlopen. Er zal onbegrip voorkomen door taalachterstand,  door omgangsvormen, gebruiken en gewoonten van de nieuwkomers. De basis hiervoor ligt in het gebrek en kennis van de cultuur waarin de ander is opgegroeid. De ander is "vreemd". Je kunt niet verwachten dat dit "anders zijn" altijd door iedereen begrijpend wordt opgevangen en er kunnen situaties ontstaan dat men mensen gaat negeren en dat onenigheid het gevolg is. Dit zal de sfeer, het samenwerken en de productiviteit niet ten goede komen. Het is daarom noodzakelijk dat leidinggevenden weten hoe hiermee om te gaan. Zij moeten zich verdiepen in de cultuurverschillen en begrip ontwikkelen voor de oorzaak van de verwijdering tussen de werknemers. Zij zullen dan in staat zijn de ontwikkelingen in goede banen te leiden. 

De ervaring leert dat zo'n proces van interculturalisatie en diversiteitsmanagement zich niet vanzelfsprekend ontwikkelt: het vereist inspanning van twee kanten. We zouden het proces kunnen typeren als "omburgeren" bij Nederlanders en "inburgeren"  bij medelanders.                                                                                                

Voor wie        
Deze training is bedoeld voor managers, leidinggevenden, docenten en beleidsmakers van zowel profit als non-profit organisaties.

Duur                                                       
De duur hangt af van de aard en omvang van de problematiek in de organisatie.  Nadat dit in kaart is gebracht wordt er een offerte uitgebracht.  
free joomla templatesjoomla templates
2020  Dream-Catchers | Coaching - Training - Advies