Inhoud


Interculturele verschillen

Veel werkenden in de beroepsgroep van de praktijkondersteuners/verpleegkundigen uit de gezondheidszorg hebben in de uitoefening van hun dagelijks werk te maken met patiënten/cliënten van oorspronkelijk buitenlandse herkomst.

Het is onvermijdelijk dat daarbij in de wederzijdse communicatie misverstanden ontstaan door de verschillen in taal en cultuur waarmee en waaruit men communiceert. Soms ontstaan daardoor grappige situaties, maar minder gewenst is het wanneer door onbegrip onjuiste conclusies worden getrokken waardoor aan de best aansluitende behandeling voorbij wordt gegaan. Onbedoeld kan zo ook de verlangde vertrouwensrelatie verloren gaan.

Inhoud
In twee dagdelen krijgt u inzicht in de door de cultuur van herkomst bepaalde verschillen in normen en waarden, omgangsvormen en gebruiken, waardoor de communicatie duidelijker zal verlopen en misverstanden en vergissingen kunnen worden vermeden.
 
U leert over de culturele verschillen die bij gezondheid en ziekte een belangrijke plaats innemen.
 
U zult na afloop van de cursus beter in staat zijn te communiceren en een vertrouwensrelatie op te bouwen met een (allochtone) patiënt. Bij de definitieve inhoud van de training kunnen we rekening houden met specifieke (leer)wensen van de opdrachtgever/cursist.
 
Voor wie
Voor medewerkers in de genoemde beroepsgroepen (en voor ieder die in de uitoefening van zijn/ haar functie vergelijkbare omstandigheden aantreft) hebben wij een cursus ontworpen waarvan inhoud is afgestemd op verbetering van de (interculturele) communicatie.
 
Duur
De duur wordt in overleg vastgesteld en is afhankelijk van te bepalen inhoud.
free joomla templatesjoomla templates
2020  Dream-Catchers | Coaching - Training - Advies