Inhoud


Intermediair

Bij hulpverlenings- en zorginstellingen en andere instituties waar regelmatig contact is tussen mensen uit verschillende culturen, doen zich situaties voor waarbij men slechts moeizaam elkaar duidelijk kan maken wat men bedoelt. de taalbeheersing speelt een grote rol, men begrijpt over en weer niet goed wat de ander zegt. Maar zeker ook door het verschil in culturen worden zaken soms verkeerd opgevat of niet uitgesproken. Schroom en schaamtegevoel  belemmeren te zeggen wat zou moeten.

Een dergelijke situatie vraagt een deskundige benadering en tact  voor de gepaste aanpak is niet altijd gemakkelijk.

 Competenties die worden getraind zijn:
  • Het beheersen van sociale interculturele communicatieve vaardigheden
  • Het kunnen opereren vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid
  • Het vertrouwen van de cliënten kunnen winnen en ze op hun gemak stellen
  • Het ondersteunen van cliënten op het gebied van welzijn, wonen en zorg
  • Het signaleren van hedendaagse problemen en trends bij de doelgroep
  • Het kunnen optreden als tolk of ondersteuner bij driegesprekken (intermediairsrol)
  • De doelgroep kunnen stimuleren, activeren en motiveren om de situatie te verbeteren
  • Kennis hebben van de sociale kaart/infrastructuur (wonen, welzijn en zorg)
  • Om kunnen gaan met diversiteit
  • In staat zijn om de eigen normen/waarden te onderscheiden van die van de doelgroep

Na deze cursus stellen de verworven competenties u in staat om:

-  De zelfredzaamheid en mondigheid van de doelgroep te vergroten
-  Contact te leggen met de doelgroep
-  Signaleren en inventariseren van problemen, behoeftes en trends (‘antenne functie’) 
-  De doelgroep te activeren, stimuleren, en motiveren
-  De kloof tussen de doelgroep en professionele instanties te verkleinen
-  De hulpvraag van cliënten te verhelderen
-  Huisbezoek af te leggen, zelfstandig of met een professionele medewerker
-  De communicatie tussen cliënt en hulpverlener te ondersteunen.
 
Voor wie? 
Voor elke vrijwilliger die een intermediairsol zou willen vervullen en dat ze het Nederlands goed kunnen spreken én schrijven.
 
Duur
6-7 bijeenkomsten. Indien u als opdrachtgever minder bijeenkomsten wenst, kan de inhoud van de training in overleg worden aangepast. 
free joomla templatesjoomla templates
2020  Dream-Catchers | Coaching - Training - Advies