Inhoud


Mijn, jouw, onze kinderen

Opvoeden in diverse settingen is geen eenvoudige opgave, vooral als partners onderling verschillen qua visie en stijl en niet op een lijn zitten. Oorzaken hiervan kunnen onder andere gezocht worden in visieverandering, cultuurverschillen, verschil van normen en waarden, een bepaalde opvoedstijl waarmee iemand is opgegroeid, enzovoorts. Kinderen voelen vaak haarfijn aan dat hun ouders niet op een lijn zitten en geen duidelijke afspraken omtrent de opvoeding hebben gemaakt. Dit bewustzijn kan resulteren in het bekende voorbeeld van het kind dat zijn zin wil krijgen. Indien het bij de ene ouder “nee” hoort, zal het naar de andere ouder gaan om alsnog toestemming te krijgen.

In deze cursus komt u onder andere te weten:
 • hoe u bij het opvoeden de stijl en/of wensen op elkaar af kunt stemmen (opvoedingslijn)
 • hoe u ontdekt met welke ouder het kind zich identificeert
 • hoe een kind met zijn/haar loyaliteitsconflict omgaat
 • wat de invloeden van familie, zoals grootouders, betekenen voor de opvoeding
 • wat het wegvallen van veiligheid, bijvoorbeeld door ruzie binnen het gezin, kan betekenen voor een kind
 • hoe u waarden, normen en tradities een plek kunt geven binnen het gezin
 • hoe u zich kunt verplaatsen in de wereld van uw kind
 • of er binnen de opvoeding regels nodig zijn, en hoe daarmee om te gaan
 • hoe u afspra(a)k(en) kunt maken over een nieuwe aanpak van de opvoeding
 • hoe andere ouders de opvoeding ervaren, alsook wat voor opvoeding zij zelf hebben gehad en wat voor invloed dat heeft op hun handelen nu

 Competenties 

 • U verhoogt uw opvoedingscompetentie
 • U verbetert de communicatie met uw kind(eren)
 • U bent bewust van uw opvoedingstechnieken, normen en waarden, religie en tradities
 • U kent de ontwikkelingsfasen van kinderen en gaat er bewust mee om
 • U kent diverse opvoedstijl(en) en strategie(ën), en kunt ermee werken
 • U kent de methodiek  van het delegerende, naar het onderhandelingshuishouden
 • U kunt omgaan met gevoelens van boosheid, verlies, woede, en schuld bij het kind als gevolg van echtscheidingsproblematiek
Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor alle ouders, waaronder ouderparen waarvan een ouder uit een andere cultuur komt, stiefouders, gastouders, enzovoorts.
 
Duur
4-5 bijeenkomsten en een extra terugkombijeenkomst.

 

free joomla templatesjoomla templates
2020  Dream-Catchers | Coaching - Training - Advies