Inhoud


Leren hulp vragen

Onze sociale relaties zijn belangrijk: familie, vrienden, kennissen, buren, professionele hulp- en dienstverleners, en ga zo maar door. We doen regelmatig een beroep op elkaar, iedereen op zijn of haar eigen manier. Omdat sommige mensen het Nederlands niet (voldoende) machtig zijn, vragen ze liever om hulp in de moedertaal. Dit leidt soms tot communicatieproblemen. Communicatieproblemen kunnen ook veroorzaakt worden door cultuurverschillen of een verschil in normen en waarden.

Inhoud
Hoe bewust bent u van uw gedrag? Op welke manier vraagt u om hulp bij een ander? Doet u dit op een vragende of op een dwingende manier? Begrijpt u elkaar? Komt de boodschap over? 
De cursus 'Leren hulp vragen’ leert u op diverse manieren hulp te vragen. U krijgt:

 • praktische informatie over het voorbereiden, voeren en evalueren van een gesprek met een hulp-, zorg- en/of dienstverlener;
 • uitleg over de gezondheidszorg. U wordt verteld bij welke instantie en/of organisatie u terecht kunt met uw vraag of probleem;
 • duidelijkheid over wat u kunt verwachten van de hulpverlener, maar ook wat deze van u als cliënt/patiënt mag verwachten.

Door middel van een rollenspel gaat u oefenen met het in de praktijk brengen van uw hulpvraagvaardigheid. Voorbeelden van situaties die zullen worden geoefend zijn: hulp vragen bij artsen, baliemedewerkers, dienstverleners, hulpverleners, buren en kennissen.   

Competenties

 • U bent zich meer bewust van uw eigen manier van communiceren;
 • U bent zich bewust van uw eigen rol en houding naar hulp-, dienst- en zorgverleners
 • U kunt vaardig om hulp vragen
 • U bent zich bewust van cultuurverschillen in relatie tot het eigen gezondheidsprobleem
 • U weet waar u met welk probleem terecht kunt, u kent de weg
 • U kunt beter om hulp vragen en bent voorbereid op gesprekken met professionele instanties en organisaties
 • U leert een gesprek voorbereiden, voeren en evalueren
 • U bent zelfredzamer, zelfverzekerder en mondiger
 • U weet wat uw rechten en plichten zijn als cliënt/patiënt

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor zowel mannen als vrouwen die problemen hebben met het vragen om praktische hulp. De cursus is zeer geschikt voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond die een taalbarrière of cultuurverschil beleven.

Duur
3 dagdelen.


 

 

free joomla templatesjoomla templates
2020  Dream-Catchers | Coaching - Training - Advies